ODESZŁA OD NAS …

19 stycznia 2018r. w wieku 71 lat odeszła z naszej społeczności Pani Czesława Hajduk – założycielka, Prezes Stowarzyszenia Chorych z Przepukliną Oponowo-Rdzeniową RP O/ Katowice. Urodzona na Kielecczyźnie, a od połowy lat 80 ubiegłego wieku mieszkanka Pilicy.
Kobieta o wielkim sercu. Ogromną część życia poświęciła pracy społecznej na rzecz najbardziej potrzebujących – ludzi niepełnosprawnych. To Ona, nie szczędząc własnego czasu i wysiłku, przywracała chorym wiarę w sens życia. Dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin organizowała Jurajskie Spotkania, na które zapraszała lekarzy różnych specjalności, aby zainteresowani mogli skorzystać z fachowych porad i konsultacji. Za swą bezinteresowną pracę społeczną otrzymała wiele nagród m.in. pierwsze miejsce wśród  Złotej Dziesiątki  Kobiet Sukcesu Śląska 2012.
Jej odejście jest wielką stratą nie tylko dla naszej społeczności. Zapamiętamy Ją jako osobę skromną, uśmiechniętą, bardzo życzliwą, gotową na wiele wyrzeczeń, aby nieść pomoc innym.

Czytaj dalej….

SESJA BUDŻETOWA

Relacja z przebiegu obrad sesji budżetowej Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29.12.2017r.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołów z przebiegu obrad dwóch poprzednich sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica,
b) rozpatrzenia skargi,
c) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
d) ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Wodnych  i Komunalnych w Pilicy na 2018r.
e) uchwalenia budżetu Gminy Pilica na rok 2018,
f) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2018 – 2026.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Czytaj dalej….

XVI GMINNY PRZEGLĄD JASEŁEK SZKOLNYCH

 

6 stycznia 2018r. Po raz XVI odbył się Gminny Przegląd Jasełek Szkolnych. Tłumnie zgromadzona publiczność, w sali MGBP w Pilicy, mogła oklaskiwać małych artystów. Jasełka – temat dobrze wszystkim znany, ale jednak sposób jego przedstawienia pokazuje, że zarówno młodzież i opiekunowie bardzo rzetelnie przygotowują się do tego wydarzenia. Poziom prezentowanych przedstawień z roku na rok jest coraz wyższy. Wykonawcy oprócz tradycyjnego ujęcia tematu, szukając własnych interpretacji, sięgają po nowoczesne środki wyrazu.

Czytaj dalej….

ORSZAK TRZECH KRÓLI W PILICY

Święto Trzech Króli to potoczna nazwa Św. Objawienia Pańskiego. Ze świętem tym ( od 15 / 16 w. ) związanych było wiele zwyczajów m.in. zwyczaj święcenia kredy, a następnie wypisywanie nią na drzwiach domostw pierwszych liter imion trzech Mędrców + rok, chodzenie z „gwiazdą”. Ostatnio w wielu miastach naszego kraju bardzo popularne stały się Orszaki Trzech Króli.

Czytaj dalej….