SESJA BUDŻETOWA

Relacja z przebiegu obrad sesji budżetowej Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29.12.2017r.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołów z przebiegu obrad dwóch poprzednich sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica,
b) rozpatrzenia skargi,
c) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
d) ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Wodnych  i Komunalnych w Pilicy na 2018r.
e) uchwalenia budżetu Gminy Pilica na rok 2018,
f) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2018 – 2026.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizowania pkt. 2 porządku obrad, którym było przyjęcie protokołów z przebiegu obrad dwóch poprzednich sesji. Protokoły przyjęto jednogłośnie .

Interpelacje i zapytania radnych :

Marek Koniec

 • Prośba o usunięcie awarii oświetlenia na ulicach M.M. Epstein, Zamkowej i Senatorskiej.

Odpowiedź na interpelację :
Gmina zleci ekspertyzę firmie zewnętrznej, aby zlokalizować i usunąć usterkę.

 

Andrzej Grabowski

 • Prośba o usunięcie długotrwałej awarii oświetlenia, występującej na odcinku drogi pomiędzy: starą   rybaczówką, a ul. 17 Stycznia. Proszą o to rodzice dzieci korzystających z zajęć popołudniowych, a i   dorośli, którzy drogi tej używają jako skrót.
 • Druga interpelacja dotyczy licznych zgłoszeń mieszkańców odnośnie wypadającej na parkingach wokół   rynku kostki granitowej.

 • W imieniu mieszkańców ul. Krakowskiej zapytał również, o przybliżony termin usunięcia awarii sieci   kanalizacyjnej.

Odpowiedź na interpelacje :
Burmistrz odnosząc się do problemu oświetlenia stwierdził, że sprawa jest mu znana i zostaną podjęte działania zmierzające do usunięcia awarii, a tym samym do poprawy bezpieczeństwa korzystających z tego przejścia.

Co do ul. Krakowskiej zaznaczył, że sprawa jest poważna z powodu zapadnięcia się kanalizacji na odcinku prawie 10 m. Podjęto działania mające na celu wynajęcie firmy, która udrożniłaby ten odcinek .Obecnie co kilka godz. ZUWiK  przysyła beczkowóz, który wypompowuje nieczystości.

 

Marcin Omyła

 • prośba o wykoszenie terenu wokół przystanku w miejscowości Cisowa tak, aby autobus dowożący dzieci do szkoły miał miejsce do wykonania bezpiecznego manewru.

Odpowiedź na interpelację :
W najbliższym czasie zostaną podjęte działanie zmierzające do rozwiązania zgłaszanego problemu.

 

Podjęcie uchwał w sprawach :

 

 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica.

Uchwała ta dot. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Pilica w formie przetargu. Jest to działka o pow. 352 m2.

Uchwała Nr XLIV/301/2017 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 grudnia 2017 r.

 • rozpatrzenie skargi.

Uchwała dotyczyła rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy.
Po wysłuchaniu stanowiska Komisji Rewizyjnej, Rada uznała skargę za bezzasadną.

 

Uchwała Nr XLIV/302/2017 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 grudnia 2017 r.

 • zmiany w budżecie gminy na 2017r.

UCHWAŁA NR XLIV/303/2017 RADY MIASTA I GMINY W PILICY z dnia 29 grudnia 2017 r.

 • ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy na 2018 rok.

 

Uchwała Nr XLIV/304/2017 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 grudnia 2017 roku

 • uchwalenie budżetu Gminy Pilica na rok 2018.

 

Przed omówieniem przez Burmistrza budżetu na rok 2018 , Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego radny Wojciech Gamrot, zabierając głos zwrócił uwagę na :
– zmieniającą się infrastrukturę dróg w naszej gminie
– wykorzystanie funduszy sołeckich i unijnych
– wyraził poparcie zamiaru przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Pilicy, o co zabiegał wielokrotnie radny A. Grabowski.

Po wystąpieniu W. Gamrota radny Grabowski zwrócił się z prośbą do Burmistrza, o szersze omówienie zadania inwestycyjnego pt. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, opiewającej na kwotę 174.709,00 zł. Otrzymał odpowiedź, iż w ramach tego zadania mieści się budowa dwóch wiat rekreacyjnych w miejscowościach: Wierzbca i Szyce.

Następnie włodarz omówił poszczególne zadania inwestycyjne, które są przewidziane do realizacji w roku 2018. Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przedstawia tabela poniżej.

 

UCHWAŁA NR XLIV/305/2017 RADY MIASTA I GMINY W PILICY z dnia 29 grudnia 2017 r.

 

 

2 komentarze do “SESJA BUDŻETOWA”

 1. Panie radny,
  1. Komu potrzebny jest parking na działce 69 przy kościele w Kidowie skoro kilkadziesiąt metrów dalej jest wielki plac służący za parking? Nie zauważyłem żeby brakowało na nim miejsca. Czy ta inwestycja byłem przedmiotem jakiejś dyskusji na sesji albo konsultacji? 65 940 złotych z podatków zostanie wyrzucone w błoto.
  2. Czy siłownie na świeżym powietrzu w Szycach i w Wierbce staną w równie inteligentnej lokalizacji jak bezsensowna „inwestycja” na placu koło Biedronki w Pilicy? Kilka urządzeń na hurra ustawiono pod płotem na zdewastowanym placu przy najbardziej zasmrodzonym skrzyżowaniu w Pilicy. Tylko wariat pójdzie tam ćwiczyć. Kto to wymyślił? Chory pomysł i kilkadziesiąt tysięcy wyrzucone w błoto. Czy ta „inwestycja” byłem przedmiotem jakiejś dyskusji na sesji albo konsultacji?
  3. Jaka „atrakcja turystyczna” w Wierzbicy otrzymały wiatę za kilkadziesiąt złotych? Kolejna kupa kasy zostanie wyrzucona w błoto. Ma być „tanio” więc zrobi się z badziewnego drewna byle odtrąbić inwestycyjny sukces. Wystarczy zobaczyć jak po kilku latach wyglądają wiaty nad stawem na św.Piotrze i na trasach rowerowych. Tragedia.
  4. Ciekawie i tajemniczo wygląda sprawa zanikającego oświetlenia w Pilicy. Kolejne ulice. Kolejne ekspertyzy. Kolejne wymiany fajnych lamp na ten badziew który stanął na rynku ??? Przypadek?

  Odpowiedz
  • Szanowny Panie. Sądząc po treści komentarza, bardzo wnikliwie przeanalizował Pan tabelę, obrazującą plan zadań inwestycyjnych wraz z kosztami, na rok 2018. Każdy z radnych otrzymał przed sesją materiały wraz z projektami uchwał, aby się z nimi wcześniej zapoznać i móc w trakcie sesji wnieść ew. uwagi. Moją wątpliwość budził zapis pkt.6 „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej” oraz kwota zaplanowana na ten cel 174 709,00 zł. Odpowiedź Burmistrza przytoczyłem. Pytania co do zasadności inwestycji planowanych w innych miejscowościach, należy kierować do Burmistrza jak i radnych reprezentujących dany okręg, ponieważ oprócz mnie na sesji nikt z radnych nie zgłaszał uwag do przedstawionego projektu uchwały budżetowej. Co do wydajności oświetlenia rynku, to podzielam Pańską opinię, czemu dałem wyraz zgłaszając w tej sprawie interpelację na sesji w dniu 30.11.2017r. ( jest również dostępna relacja ). Zgadzam się z Panem w temacie siłowni k / Biedronki. Sprawę tą poruszałem na sesji 29.12.2016r. Zachęcam do zapoznania się z tą relacją, jest ona również dostępna na tym portalu. http://pilicanaszagmina.pl/?p=567

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.