ODSZEDŁ OD NAS

Śp. Ks. Kanonik Aleksander Witkowski
Urodził się 6 maja 1939r. w Pilicy syn Franciszka i Marianny z Górnickich. Został ochrzczony 13 maja 1939r. w Kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Pilicy. W latach 1952 do 1956 uczęszczał do szkoły średniej LO w Wolbromiu. W latach od 1956 do 1963 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchowym w Kielcach . Od 1959-1961r. odbywał służbę wojskową w jednostce wojskowej w Bartoszycach, gdzie kilka lat później służbę odbywał bł. Jerzy Popiełuszko. Święcenia diakonatu przyjął 13 maja 1962r. zaś święcenia prezbiteratu 9czerwca 1963r. z rąk bpa Kaczmarka, który w niedługim czasie 26.08.1963r.zmarł umęczony prześladowaniami.
Miejsca pracy:
Po święceniach kapłańskich pracował jako wikariusz w parafii Łany Wielkie, w Zagnańsku, Bodzentynie, W Książnicach Wielkich.
Dekretem z dnia 27 czerwca 1978r. został mianowany – proboszczem parafii w Książnicach Wielkich. Był min do sierpnia 1991roku.
Dekretem z dnia 15 marca 1983r. został mianowany wicedziekanem dekanatu koszyckiego Diecezji Kieleckiej.
Dekretami z dnia 28 listopada 1983r. oraz z dnia 31 października 1988r. został mianowany dziekanem dekanatu koszyckiego Diecezji Kieleckiej na okres 5 lat.
Dekretem z dnia 24 maja 1984r. na czas choroby Ks. Władysława Jakubka został mianowany administratorem parafii w Witowie.
Dekretem z dnia 15 stycznia 1987r. został mianowany Kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Wiślicy.
Dekretem z dnia 2 sierpnia 1991r. został mianowany proboszczem parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Gołaczewach.
Dekretem z dnia 29 lutego 1992r. został mianowany wicedziekanem dekanatu wolbromskiego Diecezji Kieleckiej na okres 5 lat.

Dekretami z dnia 9 czerwca 1992r. oraz 22 kwietnia 1993r. oraz 24 czerwca 1997r., z dnia 24 czerwca 2002r., 26 czerwca 2007r. oraz 19 czerwca 2012r. został mianowany wicedziekanem dekanatu wolbromskiego Podwyższenia Krzyża Świętego Diecezji Sosnowieckiej (na okres 5 lat)
Dekretem z 22z kwietnia 1993r. został mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Rodzin dekanatu Podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromiu.
Dekretem z dnia 25 marca 1997r. został mianowany Kanonikiem honorowym nowo utworzonej Kapituły Kolegiackiej Olkusko-Pileckiej.
Dnia 16 czerwca 2014r. został zwolniony z funkcji proboszcza parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Gołaczewach, przeszedł na emeryturę i zamieszkał zgodnie z własnym życzeniem w domu rodzinnym w Pilicy.
Po długoletniej chorobie odszedł do Domu Ojca 9 maja 2018r. w wieku 79 lat życia i 55 lat kapłaństwa.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.