SESJA NADZWYCZAJNA – 09.08.2018r.

 

 

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego,
  b) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości – Przychody.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

Po sprawdzeniu kworum Przewodnicząca przystąpiła do realizacji pkt.2 porządku obrad sesji p.pkt.a czyli wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego. Następnie oddała głos Burmistrzowi, który uzasadnił projekt uchwały następująco :

[…Jeśli chodzi o ten punkt, to o tyle on jest ważny, dlatego też  ta sesja nadzwyczajna jest zwołana .Tak jak Państwo zdążyliście się już dowiedzieć ,realizujemy wspólnie z województwem temat dotyczący budowy ścieżki pieszo-rowerowej czy chodnika w miejscowości Smoleń .Trwają prace można powiedzieć dotyczące jakby uzupełnień do projektu. Projektanci z zobowiązań,które jeszcze mieli do tej pory, jeszcze się nie wywiązali. Ale przyszły jeszcze nowe okoliczności związane z wycinką drzew. To wszystko jest w trakcie. Odbyła się taka duża narada w Województwie w tym temacie z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich  jak i Wydziału Komunikacji w Urzędzie Marszałkowskim. Oczywiście jest też kwestia trzech działek na Smoleniu, które my jako gmina dobrze by było, abyśmy przekazali, bo bez tego faktu tak naprawdę inwestycja nie mogłaby być zrealizowana. Są one niezbędne jakby do tego, aby można było zakończyć proces projektowania tak na prawdę i udostępnić te nieduże działki, które są tutaj dokładnie w uchwale opisane o jakiej są powierzchni . Z tego co tutaj widzę to jedna ma niecałe 13 arów, no a dwie pozostałe to są dosłownie kilku arowe działki tak, że myślę że sprawa jest o tyle jasna. Wiadomo, że rada takie decyzje już podejmowała w poprzedniej kadencji, czy ewentualnie w tej kadencji takie tematy żeśmy już realizowali. Jak to się mówi ta konieczność nas lekko do tego może nie zmusza, ale jeżeli chcemy zrealizować w tej miejscowości też trzeba powiedzieć turystycznej, bo mamy zamek, tego typu inwestycje to województwo,no musi mieć do dyspozycji nie tylko nasze działki…]

Przechodząc do następnego pkt. obrad, którym było zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości – Przychody Burmistrz powiedział :

[… zatwierdzaliśmy już takie plany przynajmniej w dwóch lub w trzech miejscowościach w tej kadencji i teraz kolej przychodzi na Przychody. Oczywiście 1 sierpnia 2018r ten plan odnowy miejscowości został zatwierdzony, przez Zebranie Wiejskie w Przychodach. Jest Uchwała Zebrania Wiejskiego i na bazie takiej Uchwały możemy podejmować takie decyzje i przedłożyć Radzie właśnie ten punkt, ten projekt uchwały. Dlatego też myśmy dziś postanowili dołączyć ten punkt do też bardzo ważnego, który żeście Państwo przegłosowali, ponieważ 13 sierpnia, można składać wniosek o budowę dróg gminnych, mamy także właśnie projekt przygotowany i chcielibyśmy już 13 sierpnia, żeby nie czekać, a środki są ograniczone, termin jest tam do któregoś września, już nie pamiętam dokładnie, ale kolejność złożenia też się liczy. Jeżeli złożymy wniosek 13 sierpnia, czyli pierwszego dnia, to już będziemy spokojni, a inne dokumenty, każdy wie, że są większe szanse. Nigdy nie ma 100% pewności, że dostaniemy środki z PROW-u oczywiście na realizację zadań własnych przy udziale środków unijnych projekt jest przygotowany . To jest droga relacji Wierzbica – Przychody. Wierzbica ma Plan Odnowy miejscowości, a Przychody go jeszcze nie mają na tą chwilę, stąd też jest ta potrzeba, żeby można było złożyć wniosek z PROW-u…]

W odniesieniu do Planu Odnowy Miejscowości Przychody radny Grabowski kierując uwagi do Burmistrza stwierdził, że opracowanie jakie radni otrzymali, datowane na sierpień 2018r. a dotyczące tegoż Planu Odnowy, zawiera merytoryczne błędy. Jedną z ofert kierowanych do mieszkańców wsi jest m.in organizacja różnych zajęć w Wiejskim Domu Kultury, którego nie ma i poprosił Burmistrza o wyjaśnienie tej kwestii.

Odnosząc się do uwagi radnego Grabowskiego Burmistrz stwierdził iż : […że jest to błąd pisarski i nie jest to przeszkodą, aby plan miejscowości zatwierdzić…] Po tym wyjaśnieniu Plan Odnowy Miejscowości Przychody Rada zatwierdziła.

Następnie Radny A. Wieczorek odnośnie drogi zapytał : [… czy to jest droga od Wierzbicy do tzw. Ojców czy tak ?…] Burmistrz potwierdził, że tak, ale jest to na terenie Przychód.
Uchwałę dotyczącą pkt. 2 p.pkt.b  przyjęto jednogłośnie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, nastąpiło zamknięcie sesji.

 

KOMENTARZ

 

W opracowaniu Planu Odnowy Miejscowości Przychody wielokrotnie spotykamy się z odniesieniami do Wiejskiego Domu Kultury, jak i jego roli jaką odgrywa, czy też ma odgrywać dla wsi. Jeden z przykładów : [… Centralny punkt miejscowości skupia się wokół jedynego budynku użyteczności publicznej w sołectwie – budynku Wiejskiego Domu Kultury. Centrum zabudowy sołectwa, z budynkiem Wiejskiego Domu Kultury w centralnej części można umownie nazwać centrum społeczno-kulturalnym miejscowości…]. Absolutnie nie zgadzam się z twierdzeniem Burmistrza, że zapisy w opracowaniu dot. WDK w Przychodach są błędem pisarskim, ( błąd pisarski to błąd, który powstaje np, przy pominięciu litery, przecinka ) .Ten błąd  jest błędem merytorycznym, ponieważ faktycznie WDK jako instytucji nie ma. Pozostał jedynie budynek, w którym toczy się życie społeczne sołectwa, jednak nie jest to Instytucja Kultuy w rozumieniu Ustawy. Z treści Planu Odnowy Miejscowości Przychody wynika, iż placówka ta działa.  Ma się wrażenie, że część zapisów w tym opracowaniu powstała na zasadzie kopiuj i wklej, bez zastanowienia się, jak i wiedzy merytorycznej, czy są zgodne ze stanem faktycznym czy też nie. Plan Odnowy Wsi jest bardzo pożyteczną i ważną inicjatywą i na pewno trzeba go kontynuować. Przyczynia się do rozwoju i poprawy bytu mieszkańców wsi. Plany Odnowy zostały zapoczątkowane jeszcze przez Radę poprzedniej kadencji, ale opracowania, które są tworzone obecnie muszą odzwierciedlać stan faktyczny. Od urzędnika, który tworzy nowe zapisy wymaga się odpowiedzialności i fachowości za to, co zamieszcza w projekcie, a następnie daje Radzie do zatwierdzenia. Pisanie w opracowaniu o Domu Kultury, jak i odnoszenie się do instytucji kultury w Przychodach, której nie ma, jest czymś niepoważnym, ponieważ jest niezgodnym ze stanem faktycznym. Na potwierdzenie zasadności wniesionej przeze mnie uwagi proszę zapoznać się z treścią uchwały,wyjaśniającą zgłaszaną uwagę. Link poniżej….

Uchwała Nr XLI/322/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 grudnia 2013 roku

 

 

 

Podziel się

3 komentarze do wpisu „SESJA NADZWYCZAJNA – 09.08.2018r.”

 1. Strasznie to wszystko chaotyczne. Chyba robione na kolanie. Ktoś się nagle obudził? Jak widać są grube błędy merytoryczne. Po prostu czuć totalną amatorszczyznę. Co robi armia urzędników w gminie? Wszyscy są na urlopach czy jak zwykle nie potrafią zrobić czegoś solidnie?

 2. Jeżeli jest coś niedopracowane to dlaczego rada to zatwierdziła?
  Po co płakać jak i tak głosujecie jednogłośnie.

 3. Wszyscy wiemy, a szczególnie Pan Burmistrz i radni z poprzedniej kadencji, że Wiejski Dom Kultury w Przychodach utworzony został z konkretnych pobudek. Chodziło o wykorzystanie programu unijnego dotyczącego domów kultury. Programu na remont remiz strażackich nie było. Tworząc domy kultury pozyskano środki unijne i przeprowadzono remont remiz strażackich w Przychodach, Dobrakowie i Złożeńcu. Życie stricte kulturalne typu: zajęcia dla dzieci, kółka zainteresowań czy jakiekolwiek działanie służące krzewieniu kultury nigdy nie miało miejsca. Po utworzeniu WDK w Przychodach z filiami Dobraków i Żłożeniec budynkami nadal zarządzali strażacy wynajmując sale na wesela, chrzciny itp. Takie imprezy trudno podciągnąć pod działalność kulturalną. Po pięciu latach / warunkiem otrzymania dotacji 5 lat instytucja musiała istnieć / WDK w Przychodach wraz z filiami został zlikwidowany. Odpowiedź Pana Burmistrza jakoby ten fakt był wynikiem błędu pisarskiego jest moim zdaniem żenująca. Jak się ma błąd pisarski do instytucji „widmo”????

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.