ODSZEDŁ OD NAS…

Zmarł por. Marian Obara
żołnierz Armii Krajowej i podziemia poakowskiego
uczestnik Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość
działacz kombatancki
mieszkaniec Wierzbicy

 

Czytaj dalej….

BIESIADA KGW

 

 

W ostatnią sobotę karnawału 10.02.2018r. odbyła się XVIII Biesiada KGW Gminy Pilica. Każdego roku Biesiadę przygotowuje inne Koło. Organizatorkami i gospodyniami tegorocznej imprezy były członkinie KGW w Solcy.

Czytaj dalej….

SESJA 31.01.2018r.

Relacja z przebiegu obrad sesji  Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 31.01.2018r.

 

Porządek obrad sesji :

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
5. Podjęcie uchwał w sprawach :
a) określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach państwowych prowadzonych przez Gminę Pilica.
b) rozpatrzenie skargi.
c) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pilica nieruchomości położonej w Pilicy.
d) zmian w budżecie gminy na 2018r.
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2018 – 2026.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Czytaj dalej….

ODESZŁA OD NAS …

19 stycznia 2018r. w wieku 71 lat odeszła z naszej społeczności Pani Czesława Hajduk – założycielka, Prezes Stowarzyszenia Chorych z Przepukliną Oponowo-Rdzeniową RP O/ Katowice. Urodzona na Kielecczyźnie, a od połowy lat 80 ubiegłego wieku mieszkanka Pilicy.
Kobieta o wielkim sercu. Ogromną część życia poświęciła pracy społecznej na rzecz najbardziej potrzebujących – ludzi niepełnosprawnych. To Ona, nie szczędząc własnego czasu i wysiłku, przywracała chorym wiarę w sens życia. Dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin organizowała Jurajskie Spotkania, na które zapraszała lekarzy różnych specjalności, aby zainteresowani mogli skorzystać z fachowych porad i konsultacji. Za swą bezinteresowną pracę społeczną otrzymała wiele nagród m.in. pierwsze miejsce wśród  Złotej Dziesiątki  Kobiet Sukcesu Śląska 2012.
Jej odejście jest wielką stratą nie tylko dla naszej społeczności. Zapamiętamy Ją jako osobę skromną, uśmiechniętą, bardzo życzliwą, gotową na wiele wyrzeczeń, aby nieść pomoc innym.

Czytaj dalej….

SESJA BUDŻETOWA

Relacja z przebiegu obrad sesji budżetowej Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29.12.2017r.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołów z przebiegu obrad dwóch poprzednich sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica,
b) rozpatrzenia skargi,
c) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
d) ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Wodnych  i Komunalnych w Pilicy na 2018r.
e) uchwalenia budżetu Gminy Pilica na rok 2018,
f) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2018 – 2026.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Czytaj dalej….