SESJA 18.05.2018r. – RELACJA

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie z realizacji „ Programu współpracy Gminy Pilica z organizacjami pozarządowymi w roku 2017”.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Zalew Pilica I,
  b) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Zalew Pilica II,
  c) zmiany do Uchwały Nr XLVI/321/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pilica,
  d) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Czytaj dalej….

SESJA 26.04.2018r. – RELACJA

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Pilica za 2017 rok.
 5. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Pilica za 2017 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy za 2017 rok.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy,
  b) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na część nieruchomości położonej w Pilicy, stanowiącej własność Gminy Pilica,
  c) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Czytaj dalej….

III GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA

 

5 maja 2018 r. odbył się III Gminny Dzień Strażaka. Na obchody złożyły się : Uroczysta Msza Św. w Kościele Farnym w intencji druhów strażaków wszystkich jednostek OSP Gminy Pilica, część oficjalna podczas której wręczono odznaczenia zasłużonym strażakom oraz nagrodzono laureatów biorących udział w konkursie plastycznym.

 

 

 

Czytaj dalej….

WDZIĘCZNI PRZODKOM

3-Maja w Święto Matki Boskiej Królowej Polski oraz w rocznicę uchwalenia Konstytucji, w pilickiej kolegiacie, została odprawiona uroczysta Msza Św. w intencji dawnych rodów pilickich, fundatorów, darczyńców, budowniczych naszego kościoła, których doczesne szczątki na przestrzeni dziejów, były składane na cmentarzu wokół kościoła. Aby uczcić ich pamięć, został postawiony pomnik. Po Mszy Św. pomnik poświęcił Ks. Proboszcz Jarosław Szlenzak. W intencji naszych przodków wspólnie odmówiono modlitwę, a następnie delegacje ZERiI ” Koła Seniora ” w Pilicy, Zespołu ds. Ratowania Pilickiej Kolegiaty oraz Przewodnicząca Rady Osiedla, złożyli wiązanki kwiatów.

Czytaj dalej….