3 – Maja w Pilicy

 

Uroczystości związane z 227 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3-Maja, rozpoczęły się w Pilicy uroczystą Mszą Św. w Klasztorze O. Franciszkanów. Po Mszy Św. dzieci z Państwowego Przedszkola oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej w Pilicy, zaprezentowały okolicznościowy program artystyczny. Następnie pochód wyruszył na rynek, gdzie pod obeliskiem kwiaty złożyli : przedstawiciele władz lokalnych, szkół, przedszkola, zakładów pracy, partii politycznych,związków zawodowych, stowarzyszeń, członkinie KGW, delegacje druhów OSP z terenu Gminy Pilica. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe, zaś o oprawę muzyczną zadbał chór ” Metanoya Cordis” oraz orkiestra dęta z Wierzbicy pod kierownictwem Pana Jerzego Brożka.

Czytaj dalej….

SESJA 31.01.2018r.

Relacja z przebiegu obrad sesji  Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 31.01.2018r.

 

Porządek obrad sesji :

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
5. Podjęcie uchwał w sprawach :
a) określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach państwowych prowadzonych przez Gminę Pilica.
b) rozpatrzenie skargi.
c) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pilica nieruchomości położonej w Pilicy.
d) zmian w budżecie gminy na 2018r.
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2018 – 2026.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Czytaj dalej….

ODESZŁA OD NAS …

19 stycznia 2018r. w wieku 71 lat odeszła z naszej społeczności Pani Czesława Hajduk – założycielka, Prezes Stowarzyszenia Chorych z Przepukliną Oponowo-Rdzeniową RP O/ Katowice. Urodzona na Kielecczyźnie, a od połowy lat 80 ubiegłego wieku mieszkanka Pilicy.
Kobieta o wielkim sercu. Ogromną część życia poświęciła pracy społecznej na rzecz najbardziej potrzebujących – ludzi niepełnosprawnych. To Ona, nie szczędząc własnego czasu i wysiłku, przywracała chorym wiarę w sens życia. Dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin organizowała Jurajskie Spotkania, na które zapraszała lekarzy różnych specjalności, aby zainteresowani mogli skorzystać z fachowych porad i konsultacji. Za swą bezinteresowną pracę społeczną otrzymała wiele nagród m.in. pierwsze miejsce wśród  Złotej Dziesiątki  Kobiet Sukcesu Śląska 2012.
Jej odejście jest wielką stratą nie tylko dla naszej społeczności. Zapamiętamy Ją jako osobę skromną, uśmiechniętą, bardzo życzliwą, gotową na wiele wyrzeczeń, aby nieść pomoc innym.

Czytaj dalej….