SESJA BUDŻETOWA

Relacja z przebiegu obrad sesji budżetowej Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29.12.2017r.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołów z przebiegu obrad dwóch poprzednich sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pilica,
b) rozpatrzenia skargi,
c) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
d) ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Wodnych  i Komunalnych w Pilicy na 2018r.
e) uchwalenia budżetu Gminy Pilica na rok 2018,
f) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2018 – 2026.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Czytaj dalej….

XVI GMINNY PRZEGLĄD JASEŁEK SZKOLNYCH

 

6 stycznia 2018r. Po raz XVI odbył się Gminny Przegląd Jasełek Szkolnych. Tłumnie zgromadzona publiczność, w sali MGBP w Pilicy, mogła oklaskiwać małych artystów. Jasełka – temat dobrze wszystkim znany, ale jednak sposób jego przedstawienia pokazuje, że zarówno młodzież i opiekunowie bardzo rzetelnie przygotowują się do tego wydarzenia. Poziom prezentowanych przedstawień z roku na rok jest coraz wyższy. Wykonawcy oprócz tradycyjnego ujęcia tematu, szukając własnych interpretacji, sięgają po nowoczesne środki wyrazu.

Czytaj dalej….

ORSZAK TRZECH KRÓLI W PILICY

Święto Trzech Króli to potoczna nazwa Św. Objawienia Pańskiego. Ze świętem tym ( od 15 / 16 w. ) związanych było wiele zwyczajów m.in. zwyczaj święcenia kredy, a następnie wypisywanie nią na drzwiach domostw pierwszych liter imion trzech Mędrców + rok, chodzenie z „gwiazdą”. Ostatnio w wielu miastach naszego kraju bardzo popularne stały się Orszaki Trzech Króli.

Czytaj dalej….

RELACJA Z XIII SPOTKANIA Z HISTORIĄ I KULTURĄ – 09.12.2017

 

 

 

W sobotę 9 grudnia 2017r. odbyło się XIII spotkanie z Historią i Kulturą, którego organizatorami byli: Społeczny Zespół Ratowania Pilickiej Kolegiaty oraz Towarzystwo Jurajskie. Co spowodowało to wydarzenie ? Oto  2 maja 2017r. minęło 600 lat od ślubu króla Władysława Jagiełły z władczynią zamku w Smoleniu i współzałożycielką miasta – Elżbietą Granowską ( była ona jego trzecią żoną ). Z kolei 19 listopada 2017r. obchodziliśmy 600 – letnią rocznicę koronacji naszej krajanki. Tak oto piliczanka została jedyną Polką wyniesioną na tron Polski.

Czytaj dalej….