PILICKA KOLEGIATA

        Szanowni Państwo. Zwracamy się do Was w sprawie Pilickiej Kolegiaty. Od kilku lat świątynia poddawana jest kompleksowej renowacji. Prace te wymagają ogromnych funduszy i są wykonywane przy finansowym wsparciu: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Fundusz Kościelny” oraz dobrowolnych ofiar parafian. W bieżącym roku wyżej wymienione instytucje odmówiły przyznania dotacji. Jest to sytuacja dramatyczna, ponieważ realizacja zaplanowanych na wrzesień niezbędnych prac przy odwodnieniu fundamentów i montażu kanalizacji, przekracza finansowe możliwości parafii.  Jeżeli te działania przed zimą nie zostaną wykonane, grozi to katastrofą budowlaną. Wieloletnie gromadzenie się … Czytaj dalej….